Πρώτα βήματα: ανάλυση κατάστασης και ανάπτυξη της νέας προσέγγισης

Από την εναρκτήρια συνάντηση του έργου εργαζόμαστε ειδικά σε δύο γραμμές δράσης: από τη μία πλευρά, μια ανάλυση κατάστασης στα σχολεία-στόχους καθεμιάς από τις συμμετέχουσες χώρες, και από την άλλη πλευρά προχωρούμε στο σχεδιασμό μιας νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης, ειδικά σχεδιασμένης για πολυπολιτισμικά σχολεία, όπου συγχωνεύουμε τις θεμελιώδεις αρχές της παιδαγωγικής Montessori με τις βασικές ιδέες των  Creative Technologies. 

Ειδικότερα, οι ειδικοί των Creative Technologies (Πανεπιστήμιο της Γιρόνα) μαθαίνουν για τη μέθοδο Montessori (μέσω συναντήσεων, επισκέψεων, παρατηρήσεων και εργαστηρίων). Στη συνέχεια, οι ειδικοί του Montessori (Waterpark Montessori & Montessori Girona) μαθαίνουν για τις Δημιουργικές Τεχνολογίες και τα πολυπολιτισμικά σχολεία (μέσω σχολικών επισκέψεων, συναντήσεων και εργαστηρίων). Προς το παρόν, όλοι οι ειδικοί συνεργάτες στις μεθόδους, δημιουργούν τη νέα προσέγγιση που τελικά θα γίνει οδηγός των εκπαιδευτικών.