Πρώτα βήματα: ανάλυση κατάστασης και ανάπτυξη της νέας προσέγγισης

Από την εναρκτήρια συνάντηση του έργου εργαζόμαστε ειδικά σε δύο γραμμές δράσης: από τη μία πλευρά, μια ανάλυση κατάστασης στα σχολεία-στόχους καθεμιάς από τις συμμετέχουσες χώρες, και από την άλλη […]