Първи стъпки: анализиране на ситуацията и работа по новия подход

След първата среща по проекта, работим основно по две направления: от една страна – анализ на ситуацията в набелязаните училища от участващите държави,  и от друга – напредваме в дизайна на нов образователен подход, специално създаден за мултикултурни училища, където обединяваме фундаменталните принципи на педагогиката на Монтесори с основните идеи на Креативните технологии.

По-конкретно, експертите по Креативни технологии (Университета на Жирона) се запознаха  с метода Монтесори (чрез срещи, посещения, наблюдения и уъркшопи). След това експертите по Монтесори (Уотърпарк Монтесори & Монтесори Палау) се запознаха с Креативните технологии и мултикултурните училища (чрез посещения на училищата, срещи и уъркшопи). В момента всички експерти по методологиите създават нов подход и планират създаването на наръчник за учители.