Първи стъпки: анализиране на ситуацията и работа по новия подход

След първата среща по проекта, работим основно по две направления: от една страна – анализ на ситуацията в набелязаните училища от участващите държави,  и от друга – напредваме в дизайна […]