Blended Montessori-Creative Technologies approach for successful inclusion in Multicultural Schools

Какво е проект МonТech?

 

Проектът MONTECH насърчава социалната ангажираност и равенство в мултикултурни училища из цяла Европа чрез иновативни ангажиращи дейности, основани на нов подход, който обединява методът Монтесори с методи за учене чрез правене (мейкър образование).

 

Dr. Jordi Freixenet - Project Coordinator UdG
Sarah Kennedy-Berge - Pedagogical Leader at WATERPARK MONTESSORI INTERNATIONAL
Delia Privu - English Teacher at Constantin Ianculescu School

Как проектът MonTech преследва целите си?

За да постигне целите на проекта, MonTech предлага да възстанови, адаптира и прехвърли добре познат и успешен метод на обучение (Монтесори), който първоначално е създаден, за да помогне на най-бедните деца в бедните квартали на Италия, но който днес се свързва главно с частни училища и привилегировани деца.
Идеята е двойна:
VВърнете метода към неговия произход, като помислите как да адаптирате неговите творчески учебни материали към настоящите мултикултурни училищни контексти.
 
Актуализирайте метода чрез технологични и дигитални инструменти, тъй като през годините той постепенно изостава в тези аспекти.
Идеята е, че тези креативни компютърни инструменти, добавени към Монтесори, ще помогнат за насърчаване на ученето чрез игра, творческо мислене, практически живот и ще добавят нелингвистични елементи. Всички тези елементи са много важни за подобряване на образованието на бежанците/мигрантите.
 

Консорциум

Консорциум Монтех разработи ситуационен анализ на нуждите на нашите целеви групи (деца от мигрантски, бежански или малцинствен произход) в началното формално образование от всички страни партньори (Испания, Гърция, България, Турция и Румъния). Освен това, нашите експерти по Монтесори и Creative Technologies работиха заедно, за да адаптират метода и да пренесат неговия резултат (първата версия на насоките на Монтех Учителя) чрез събитие за обучение на обучители към останалата част от нашия екип.

Консорциум и асоциирани партньори

Някои асоциирани партньори, главно учители от мултикултурни училища, участваха в събитието за обучение на обучители и вече прилагат метода и дейностите, включени в ръководството на Монтех, със своите деца. Нашият консорциум получава обратна връзка от тези сътрудници и подобрява метода и адаптира дейностите си към тяхната реалност, за да гарантира постигането на целите на проекта.

Обучение на учители

Учители от асоциирани партньорски училища ще ви придружават в обученията на учителите, за да можете да донесете във вашето училище технологично актуализирана и базирана на Монтесори добра практика, която ще ви помогне да се справите с разнообразието във вашата класна стая.

Тези обучения ще се провеждат лице в лице в регионите на асоциираните партньорски училища и чрез платформа за електронно обучение, за да можете да участвате, където и да сте!

Блог

Transnational Meeting Bologna

On the 9th and 10th of May, the 4th Transnational Meeting of the project was held in Bologna and reunited…
CONTINUE READING

Cultural Week at “Gegant del Rec” School doing MONTECH Workshops

After being trained in the MonTech method, the teachers from “El Gegant del Rec” school (Salt, Spain) implemented several workshops…
CONTINUE READING

Blended Montessori – Creative Technologies approach for Successful

Training the Teachers20-21 February MonTech Methodology The Montech project will boost social inclusion and equity in multicultural schools across Europe…
CONTINUE READING

Партньори