HAKKINDA

Projenin genel fikri

MonTech projesi, Montessori yöntemini en yeni Maker Education öğrenme deneyimleriyle harmanlayan yeni bir yaklaşıma dayalı son derece yenilikçi ve ilgi çekici etkinlikler aracılığıyla Avrupa genelinde çok kültürlü okullarda sosyal içermeyi ve eşitliği teşvik edecektir.

Buradaki fikir, iyi test edilmiş geleneksel bir yöntemden (Montessori) başlayan ve Montessori'yi çok kültürlü okulların (önemli sayıda mülteci/göçmen/azınlık geçmişine sahip çocukların bulunduğu okullar) yeni bağlamına uyarlamanın çifte amacı ile EdTech metodolojilerini (Maker Eğitimi ve Yaratıcı Bilgi İşlem) ekleyen yeni bir yaklaşım tasarlamak ve bunu az sayıda ekonomik kaynağa sahip okullar için modern ancak uygun fiyatlı dijital araçlar/yöntemlerle güncellemektir.

Hedefler

Bu projenin temel amacı, mülteci/göçmen veya azınlık geçmişine sahip çocukların okul ortamlarına sosyal olarak dahil edilmesini kolaylaştırmaktır.

Projenin ilk özel amacı, çok kültürlü okullarda öğretmenlik yapan öğretmen ve eğitimcilerin sınıflarında yaratıcı öğrenme yöntemlerini uygulayarak eğitim performanslarını etkili bir şekilde artırmalarını desteklemektir.

İkinci özel hedef ise bu çocukların eğitim performanslarının ölçülebilir şekilde artmasıdır.

Ana hedefler

Avrupa'daki ilkokullarda okuyan mülteci/göçmen veya azınlık kökenli çocuklar ve bu çocukların devam ettiği çok kültürlü okullarda öğretmenlik yapan öğretmenler ana hedeflerimizdir.