DESPRE

Ideea generală a proiectului

Proiectul MonTech va încuraja incluziunea socială și echitatea în școlile multiculturale din întreaga Europă prin activități extrem de inovatoare și antrenante bazate pe o nouă abordare care combină metoda Montessori cu experiențe de învățare de ultimă generație Maker Education.

Ideea este de a proiecta o nouă abordare care începe de la o metodă tradițională bine testată (Montessori) și adaugă metodologii EdTech (Maker Education și Creative Computing) cu dublu obiectiv de adaptare a Montessori la noul context al școlilor multiculturale (școli cu un numar semnificativ de copii refugiați / migranți / minorități) și actualizarea acestuia cu instrumente / metode digitale moderne, dar accesibile pentru școlile cu resurse economice puține.

Obiective

Obiectivul principal al acestui proiect este de a facilita incluziunea socială a copiilor refugiaţi / migranţi sau minoritari în mediul lor școlar.

Primul obiectiv specific al proiectului este de a sprijini profesorii și educatorii care predau în școlile multiculturale pentru a-și spori eficient performanța educațională prin implementarea metodelor creative de învățare în clasele lor.

Al doilea obiectiv specific este creșterea măsurabilă a performanței educaționale a acestor copii.

Principalele ținte

Principalele noastre obiective sunt copiii  refugiați / migranți sau minorități care studiază în școlile de nivel primar-gimnazial din Europa, precum și profesorii care predau în școlile multiculturale frecventate de acești copii.