Tehnologii Creative

UdiGitalEdu a creat o sinteză în care explică conceptul de tehnologii creative, ideile sale principale și metodele care decurg din acestea, prin introducerea a șase subiecte interconectate între ele: construcționism, educație prin manufcturare, gândire computațională, informatică creativă, STEAM și Tinkering.