Tecnologies Creatives

UdiGitalEUdiGitalEdu ha creat una sinopsi que explica el conceptes de Tecnologies Creatives, les seves idees principals i els mètodes que sorgeixen d’elles, tot introduint sis temes interconnectats entre ells: Construccionisme, Educació Maker, Pensament Computacional, Computació Creativa, STEAM i Tinkering.