Guia Montech

La guia MonTech està essent co-dissenyada pels experts de Montessori i Creative Technologies del consorci. A més, la seva primera versió s'ha provat a escoles multiculturals de tots els països socis, i els seus professors han proporcionat comentaris basats en les seves experiències per elaborar la versió final. Com a resultat, un llibre d'orientació per a professors de primària està fortament influenciat pels principis Montessori i les cultures del món que recull activitats pràctiques de Tecnologies creatives endollades i desconnectades, centrades en Scratch i transversals.