Creative Technologies

UdiGitalEdu, birbiriyle bağlantılı altı konuyu tanıtarak Yaratıcı Teknolojiler kavramını, ana fikirlerini ve bunlardan kaynaklanan yöntemleri açıklayan bir özet oluşturdu: Yapıcılık, Yapımcı Eğitimi, Hesaplamalı Düşünme, Yaratıcı Bilgi İşlem, STEAM ve Tamircilik.