Montessori yöntemi

Montessori Palau International Research and Training ve Waterpark Montessori, Montessori yönteminin kökenlerini, ana fikir ve ilkelerini özetleyen ve bazı vaka çalışmalarını gösteren bir özet oluşturdu.