MonTech KOM

На 16 и 17 февруари организирахме първата партньорска среща по проекта MonTeh.

В рамките на три години ще създаваме и прилагаме методи и подходи, вдъхновени от педагогиката Монтесори, ще преосмисляме материалите и ще добавим ново измерение на мейкър образование, чрез употребата на различни технологии за креативно учене. Фокусът на работата е върху подпомагането на учители в мултикултурни европейски училища, с цел подпомагане на разнообразието в класната стая.

В срещата се включиха всички партньори макар че тя се състоя във виртуална среда заради настоящата пандемична ситуация.

В проекта участват 8 партньора от 6 европейски държави. Някои от тях са експерти по Монтесори, други са училища, а трети са експертни организации в развитието на образователни проекти и в работа с уязвими групи.

Вашият коментар