MonTech KOM

На 16 и 17 февруари организирахме първата партньорска среща по проекта MonTeh. В рамките на три години ще създаваме и прилагаме методи и подходи, вдъхновени от педагогиката Монтесори, ще преосмисляме […]