ЗА ПРОЕКТА

Основна идея на проекта

MonTech Проектът MONTECH ще насърчи социалната ангажираност в мултикултурни училища из цяла Европа, чрез иновативни и ангажиращи дейности, базирани на нов подход, който обединява методиката Монтесори с методи за учене чрез правене (мейкър образование).

Идеята е да се създаде нов подход, който започва с един традиционен метод (Монтесори) и добавя модерни образователни технологии (мейкър образование и творчески дейности с компютър) с двойната цел: да адаптира Монтесори към новия контекст на мултикултурните училища (училища със значително количество деца от емигрантски/мигрантски/малцинствен произход) и да го обнови с модерни, но достъпни дигитални и технологични инструменти, подходящи за училища с ограничен икономически ресурс.

Цел

Основната цел на този проект е да помогне за социалната интеграция на деца от емигрантски/мигрантски/малцинствен произход в училищната им среда.

Първата специфична цел на проекта е да подкрепи учителите и педагозите, които работят в мултикултурни училища за увеличаване на ефективността на тяхното представяне като включи креативни методи на учене в класовете им.

Втората специфична цел е измеримо увеличение на образователното представяне на децата от споменатите целеви групи.

Основна целева група

Нашата основна целева група са деца от емигрантски/мигрантски/малцинствен произход в началните училища в Европа, също така учителите, които преподават в мултикултурни училища, където учат такива деца.