Σχετικά

Γενική ιδέα του έργου

Το έργο Montech θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη και δικαιοσύνη στα πολυπολιτισμικά σχολεία κατά μήκος της Ευρώπης, μέσω υψηλά καινοτόμων και ελκυστικών δραστηριοτήτων που θα βασίζονται σε μια νέα προσέγγιση, η οποία θα συνδυάζει τη μέθοδο Montessori με τις μαθησιακές εμπειρίες αιχμής της Maker Education.

Η ιδέα είναι να σχεδιαστεί μια νέα προσέγγιση η οποία ξεκινάει από μια καλά δοκιμασμένη παραδοσιακή μέθοδο (Montessori) και προσθέτει τις μεθοδολογίες EdTech (Maker Education και Creative Computing) με το διπλό στόχο της προσαρμογής της Montessori σε ένα νέο πλαίσιο πολυπολιτισμικών σχολείων (σχολεία με σημαντικό αριθμό παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό/ μειονότητας ιστορικό) και του εκσυγχρονισμου της με μοντέρνα και προσιτά ψηφιακά εργαλεία/μεθόδους για σχολεία με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Σκοποί

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό/ μειονότητας ιστορικό στο σχολικό τους περιβάλλον.

Ο πρώτος ειδικός σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη των δασκάλων και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικά σχολεία ώστε να αυξήσουν αποτελεσματικά την εκπαιδευτική τους επίδοση μέσω της υλοποίησης δημιουργικών μεθόδων μάθησης εντός της τάξης τους.

Ο δεύτερος ειδικός σκοπός είναι η μετρήσιμη αύξηση της εκπαιδευτικής επίδοσης των παιδιών αυτών.

Κύριοι στόχοι

Ο βασικός στόχος μας είναι τα παιδιά με προσφυγικό/μεταναστευτικό ιστορικό ή ιστορικό μειονότητας τα οποία φοιτούν σε δημοτικά σχολεία στην Ευρώπη, και επίσης, τους δασκάλους που διδάσκουν στα πολυπολιτισμικά σχολεία όπου αυτά τα παιδιά πηγαίνουν.