Креативни технологии

UdiGitalEdu създаде резюме, което обяснява концепцията на креативните технологии, основните идеи и методите, като представя шест взаимносвързани теми: Конструкционизъм, Мейкър образование, Алгоритмично мислене, Творчески дейности с компютър, STEAM и Тинкъринг.