Първи стъпки: анализиране на ситуацията и работа по новия подход

След първата среща по проекта, работим основно по две направления: от една страна – анализ на ситуацията в набелязаните училища от участващите държави,  и от друга – напредваме в дизайна […]

MonTech KOM

На 16 и 17 февруари организирахме първата партньорска среща по проекта MonTeh. В рамките на три години ще създаваме и прилагаме методи и подходи, вдъхновени от педагогиката Монтесори, ще преосмисляме […]