Δημιουργικές Τεχνολογίες

Το UdiGitalEdu δημιούργησε μια σύνοψη η οποία εξηγεί την ιδέα των Δημιουργικών Τεχνολογιών, τις βασικές ιδέες τους, και τις μεθόδους που προκύπτουν από αυτές, συστήνοντας έξι αλληλένδετα θέματα: Κατασκευασμός (Constructionism), Maker Education, Υπολογιστική Σκέψη, Δημιουργική Πληροφορική, STEAM και Παιχνίδι (Tinkering).