MonTech Ръководство

Ръководството на MonTech се разработва съвместно от експертите на Монтесори и Creative Technologies на консорциума. Освен това, първата му версия е тествана в мултикултурни училища във всички страни на партньори и техните учители са предоставили обратна връзка въз основа на своя опит, за да разработят окончателната версия. В резултат на това ръководство за учители в начално училище, силно повлияно от принципите на Монтесори и световните култури, което събира фокусирани върху Scratch и междупредметни практически дейности, свързани с включени и изключени творчески технологии.