Метод Монтесори

Центъра за изследване и обучение Монтесори-Палау и Уотърпарк Монтесори създадоха резюме, което обобщава основите на метода Монтесори, основните му идеи и принципи, и включва някои казуси.