Οδηγός Montech

Ο οδηγός MonTech σχεδιάζεται από κοινού από την Montessori και τους ειδικούς Creative Technologies της κοινοπραξίας. Επιπλέον, η πρώτη του έκδοση έχει δοκιμαστεί σε πολυπολιτισμικά σχολεία όλων των χωρών των εταίρων και οι δάσκαλοί τους έχουν παράσχει σχόλια με βάση τις εμπειρίες τους για να επεξεργαστούν την τελική έκδοση. Ως αποτέλεσμα, το βιβλίο καθοδήγησης ενός δασκάλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επηρεάζεται έντονα από τις αρχές της Μοντεσσόρι και τους παγκόσμιους πολιτισμούς που συγκεντρώνει πρακτικές δημιουργικές τεχνολογίες εστιασμένες στο Scratch και διαθεματικές δραστηριότητες.