Μέθοδος Montessori

Το Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Montessori Palau και το Waterpark Montessori δημιούργησαν μια σύνοψη η οποία περιγράφει συνοπτικά τις ρίζες της μεθόδου Montessori, τις βασικές της ιδέες και αξίες, και παρουσιάζει κάποιες περιπτώσεις μελέτης.